E. GURAYDIN
TCDD MODEL TREN KURGULARI (1/87 ÖLÇEK) - TCDD MODEL TRAINS IN HO SCALE

BIRAZ FELSEFE-SOME PHILOSOPHY (ON MODELLING RAILWAYS)


Görebildiğim kadarıyla tren modelciliği kapsamında yapılagelen temel aktiviteler genel olarak aşağıdaki şemada özetlendiği gibidir  / Basic railway modelling activities in this hobby, in my opinion, are as summarised in the table below ;

Görüşüme göre aşağıdaki başlıca sebeplerden dolayı Türkiye'de tren modelciliği (özelde TCDD kurgusu yapımı) oldukça yavaş gelişmektedir;

1. Toplumda genel olarak bu hobi "çocukça" bulunarak küçümsenmektedir, nispeten yüksek eğitimli kesimde dahi bu görüş daha kapalı olmakla birlikte hakimdir.

2. Günlük hayatta ve Türkiye'nin bir çok büyük şehrinde dahi demiryolu şebekesine erişim sınırlıdır veya yoktur, bu durum toplumdaki bireylerde küçük yaştan itibaren demiryolu kültürünün ve bağlılığın gelişmesine engel olmaktadır.

3. Ülke ekonomisinin durumu itibarıyla toplum genel olarak bu hobinin gelişmesi için yeterince yüksek gelirli değildir, boş zamanlar ise gelişmiş ülkelere göre sınırlıdır.


According to me, following facts result in slow development in railway modelling (and modelling Turkish railways in particular) in Turkey;

1. A general view in Turkish society regarding this hobby is that it is rather a "childish" activity that should have been quitted for anybody years ago. Even people with higher education have this idea, rather implicitly.

2. Limited access to railway network in daily life in general (even in large cities such as Antalya, Trabzon and Bursa there is still no railway network other than limited subway/tram connection) in the country results in lag of development of railway culture and royalty to travelling by train in the society.

3. Rather low level of income and limited leisure time  is another major cause of slow development


ORTALAMA BİR DC AKIMLI TREN KURGUSU HAZIRLAMANIN MALİYETİ NEDİR ?
/  WHAT IS THE COST OF PREPARING AN AVERAGE  MODEL TRAIN LAYOUT WITH STANDARD DC SUPPLY ?:


UMARIM İYİ VAKİT GEÇİRİRSİNİZ - I HOPE YOU ENJOY THIS WEBSITE